Jdi na obsah Jdi na menu

§§§

 

http://www.crsplzen.cz/inpage/legislativa/

https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/legislativa

 

 

Místní rybářský řád pro rybník Bystřice platný od 1. 6. 2018

 1. Hranice rybníka tvoří obvod rybníka Bystřice (Zámecký rybník). Místa, kde je rybolov zakázán jsou označena tabulemi ZÁKAZ LOVU a směrovou šipkou.
 2. Zákaz přivlastňování ryb nedosahující délky: KAPR 45 cm, LÍN 30 cm, AMUR 60 cm.
 3. Maximální délka ponechaného kapra je 60 cm.
 4. Lovící má povinnost před započetím lovu zapsat nesmazatelným způsobem do přehledu o úlovcích datum.
 5. Maximální denní množství ponechaných ryb se stanovuje na 7 kg, z toho maximálně 2 ks ušlechtilých ryb. Ponecháním druhého kusu ušlechtilých ryb končí denní lov.
 6. Maximální roční množství ryb je stanoven na 20 ks kapra. Ponecháním 20 ks kaprů končí platnost povolenky.
 7. Každý lovící je povinen udržovat čistotu na březích a stanoviště opouštět uklizené.
 8. Lovící je povinen se podrobit kontrole, kterou na rybníku Bystřice provádějí členové výboru a dozorčí komise, kteří se prokáží průkazem vydaným MO ČRS Nýrsko.
 9. Pokud není v tomto rybářském řádu stanoveno jinak, platí „Bližší podmínky výkonu rybářského práva na rybníku Bystřice“ platné od 1. června 2018.
 10. Každý lovící je povinen maximálním způsobem šetřit ulovené ryby. Je stanovená povinnost používání podložky pod ulovené ryby (rozumí se podložky nikoliv kus igelitu, PVC apod.).
 11. V době konání rybářských závodů, po případě odstřelu kachen na rybníku je zákaz rybolovu na celém rybníku.
 12. Všechny formy jesetera jsou celoročně hájeny a po ulovení je nutné rybu s největší opatrností vrátit vodě.
 13. Je zakázáno používat jakékoliv bójky k označení krmného místa.
 14. Je povoleno zavážení nástrah a návnad zavážecími loďkami na dálkové ovládání.   

 

 

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na rybníku Bystřice platné od 1. června 2018 - přestupky a jejich řešení v rámci MO ČRS Nýrsko

Bližší podmínky jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 99/2004 Sb. o rybářství, § 3 Rybníkářství, ve znění pozdějších předpisů, zejména prováděcí vyhlášky k zákonu o rybářství č. 292/2023 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., včetně § 18 zákona č. 99/2004, který řeší nejčastější porušení daných nařízení a dalších právních předpisů upravující výkon rybářského práva a doporučující řešení.

 

 • § 11 vyhlášky č. 197/2004 Sb., platí v celém rozsahu, mimo míry kapra, lína a amura, které jsou uvedené v RŘ pro rybník Bystřice
 • § 12 vyhlášky č. 197/2004 Sb., denní doby lovu ryb platí v celém rozsahu, kromě výjimky v období 10. 4. do 30. 9. kalendářního roku, kdy je možné provádět non stop rybolov jen o víkendech, a to od pátku v době 4:00 hodin do neděle 24:00 hodin
 • § 13 vyhlášky č. 197/ 2004 Sb., doby hájení ryb v rybářském revíru Bystřice – platí odstavec pro mimopstruhové revíry
 • § 16 vyhlášky č. 197/2004 Sb., platí v celém rozsahu
 • při lovu ryb non stop je zakázáno používat bivaky, je povoleno používat jen deštníky s bočnicí, po případě lehké rybářské přístřešky
 • na uvedeném revíru je povinnost používat podložku pod ryby, metr pro stanovení míry ulovených ryb, vyprošťovač háčků a podběrák
 • na revíru je povolené používat zavážecí loďku na dálkové ovládání, nejsou povolené bójky na označení krmného místa
 • děti do 10-ti let věku mohou manipulovat s 1 udicí osoby provádějící lov starší 18-ti let v jejím doprovodu

 

Přestupky a jejich řešení

Čl. 1

a)   Člen ČRS úmyslně neoprávněně bez platného rybářského lístku nebo bez vydané povolenky k rybolovu loví ryby v rybářském revíru rybníka Bystřice.

 • Zadržení rybářského náčiní a úlovků včetně předání přestupku k řešení orgánům činným v trestním řízení.

b)  Užití násilí v úmyslu působit na výkon nebo pro výkon pravomoci členů MO pověřených kontrolou, kteří provádějí kontrolní činnost.

 • Odnětí povolenky k rybolovu na celou sezonu, po případě nevydání povolenky na další rok.

 

Čl. 2

a)  Lov vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování.

 • Dočasné odnětí povolenky k rybolovu na 6 až 12 měsíců.

b)  Lov vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší a největší lovné míry je zakázáno, z důvodu ochrany těchto druhů ryb.

 • Dočasné odnětí povolenky k rybolovu na 2 až 12 měsíců dle závažnosti přestupku.

c) Lov mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí obsádky.

 • Zadržení povolenky a předání k řešení DK – důtka nebo odnětí povolenky na 2 až 6 měsíců, při opakovaném přestupku odnětí povolenky na zbytek sezony.

d)  Lov ryb bez platného rybářského lístku nebo povolenky k lovu (zapomenutí).

 • Zadržení povolenky na 2 až 6 měsíců.

 

Čl. 3

a) Nepřítomnost u nastražených prutů v době lovu – vzdálenost max. 10 m.

 • Při prvním přestupku ústní výtka, která se zapíše do povolenky, při opakovaném přestupku odnětí povolenky až na 10 měsíců.

b)  Při ponechání většího počtu ryb, než je povoleno nebo neukončení lovu po ulovení 7 kg ryb.

 • Dočasné odnětí povolenky na dobu 6 až 12 měsíců.

c)   Každá přisvojená ryba se předepsaným způsobem zapíše samostatně, úlovky cejnů, plotic a perlínů se zapíší při ponechání do jednotlivých řádek a po ukončení lovu se upřesní jejich celkový počet a váha.

 • Nezapsání ponechaných druhů ryb – dočasné odebrání povolenky na 4 až 12 měsíců.

d)  V případě provádění lovu na položenou nebo plavanou, nesmí lovící provádět čeřínkování nebo přívlač.

 • Dočasné odebrání povolenky na 6 měsíců.

 

Čl. 4

a) Lov bez požadovaného vybavení – vyprošťovač háčků, podložky pod ryby, podběráku nebo míry na zjištění délky ryb.

 • Napomenutí, které kontrolující zapíše do povolenky, při opakovaném přestupku dočasné odebrání povolenky na 2 až 6 měsíců.

b)  Před zahájením lovu nezapsáno nesmazatelným způsobem datum lovu včetně neproškrtnutí volné předchozí kolonky.

 • Zadržení povolenky a předání k řešení DK – minimálně důtka, při opakovaném přestupku dočasné odnětí povolenky na 4 měsíce.

c)   Neumožnění kontrole učinit zápis do povolenky k lovu.

 • Dočasné odebrání povolenky na 6 měsíců.

d)  Po příchodu k místu lovu neprovedení jeho úklidu, pokud je znečištěno odpadky, neuklizení místa po skončení lovu, ničení přírody, lámání keřů a stromů, používání předmětů k označení krmného místa.

 • Výtka a nařízení provedení úklidu, při opakovaném přestupku odnětí povolenky na 3 měsíce.

e)   Nešetrné zacházení s ulovenými rybami.

 • Výtka, která se zapíše do povolenky, při opakovaném přestupku odnětí povolenky až na 3 měsíce.

f)  Používání společného zařízení k uchování ulovených živých ryb.

 • Dočasné odnětí povolenky na 3 měsíce všem, kteří používají zařízení společně.

g)  Při nočním rybolovu, musí být vždy ve 24:00 hodin proveden nový zápis docházky, lovné místo označené umělým světlem (zákaz používání svíček apod.), označen vezírek nebo jiné zařízení k přechovávání ryb adresou osoby provádějící rybolov, v případě, že lovící přeruší rybolov z důvodu spánku, musí být pruty vytaženy z vody.

 • V případě porušení tohoto ustanovení dojde k okamžitému odebrání povolenky na dobu 2 až 6 měsíců, podle počtu přestupků.

 

Závěrem

Protože rybník Bystřice je ve vlastnictví MO ČRS Nýrsko, kontrolní činnost provádějí členové výboru a dozorčí komise, kteří se prokážou kartou, kterou vydal výbor MO Nýrsko.

Mimo bližších podmínek je v platnosti současně Rybářský řád vydaný pro tento revír, který je novelizován v souladu s bližšími podmínkami platnými od 1. června 2018.

Veškeré napomenutí po případě udělení důtky nebo jiného potrestání bude zapsáno do povolenky k lovu, za účelem přehledu přestupků.

Řešení přestupků provádí dozorčí komise ve spolupráci s členem, který přestupek zjistil, vždy na nejbližší plánované schůzi DK nebo výboru MO Nýrsko. Dozorčí komise projedná přestupek do 30-ti dní od zadržení povolenky, případné odvolání projedná výbor MO ČRS Nýrsko na nejbližší plánované schůzi výboru.

K výše uvedenému opatření přistoupil výbor organizace a DK z důvodu, že se nejedná o svazové vody a nelze v plné výši aplikovat podmínky územního svazu. Provoz rybníka se provádí ve formě rybníkářství a je plně v kompetenci MO ČRS Nýrsko.