Jdi na obsah Jdi na menu

Členové

Členský příspěvek:

Každý člen MO ČRS Nýrsko musí nejpozději do 28. 2. příslušného roku zaplatit členský příspěvek.

 

 

Výše členského příspěvku:

Děti 8 - 15 let         100,-Kč
Mládež 16 - 18 let   200,-Kč
Dospělí                  500,-Kč
 

 

Brigádnická povinnost:

Podmínkou pro získání povolenky k rybolovu je splnění brigádnické povinnosti.
Pro její plnění stanovila členská schůze v roce 2010 následující pravidla:

1) Výše brigádnické povinnosti:    dospělí                 - 8 hodin

                                                 mládež 15 - 18 let - 4 hodiny

2) Finanční náhrada za neodpracovanou hodinu je 125,-Kč

3) Od  brigádnické  povinnosti  jsou osvobozeny  ženy, děti, držitelé

    průkazu ZTP/P, členové nad 65 let věku. Ostatní členové mohou

    ze  závažných  důvodů  písemně  požádat výbor MO o prominutí

    či snížení brigádnické povinnosti.

4) Brigádnická povinnost musí být splněna do 30. 11. příslušného roku.

5) O plnění brigádnické povinnosti se stará každý člen sám. Automaticky jsou zváni pouze členové elektrolovné čety a lovící party, kteří se zúčastnili brigády v předchozím roce.

 

 

Ostatní povinnosti:

1) Osobní účastí se podílet na činnosti místní organizace.

2) Do 15 dnů po skončení platnosti vrátit povolenku k lovu ryb.