Jdi na obsah Jdi na menu

Děti

Rybářský kroužek se koná každý čtvrtek od 14.30 do 16.00 hodin v klubovně Alfa

 

Vedoucí: Ing. Pavel Kubinec, tel.: 777 697 756

 

Činnost rybářského  kroužku :

Děti jsou seznamovány s druhy ryb, vodními živočichy a přírodou kolem vody. V zimním období učíme děti jednotlivé předpisy z rybářského řádu, jako jsou zákonné míry ryb, jejich hájení, druhy rybolovu, povinnosti rybáře a ostatní pravidla podmiňující získání rybářského lístku.

V kroužku se dále  učíme  různé udicové montáže, techniky hodů a rybolovné způsoby.

Snažíme se, aby výuka probíhala zábavnou formou. Proto  výuku obohacujeme o promítání filmů s rybářskou tématikou a praktickou výuku hodů udicí na terče, a to i v zimě. .

V měsíci březnu děti absolvují zkušební test opravňující získání rybářského lístku. Po získání ryb. lístku v měsíci dubnu již pokračuje rybářský kroužek v činnosti na rybnících Na cihelně a na rybníku v Bystřici,  kde si děti ověřují rybolovné techniky v praxi.

Další velmi zajímavá činnost je zapojení se do celostátní soutěže Zlatá udice, kde se děti zábavnou formou učí podrobné znalosti o živočiších, rybářské historii a  pravidlech rybolovu.

Soutěž Zlatá udice je rozdělena do dvou částí: první znalostní část je prováděna počítačovou formou a druhá část se týká soutěžních disciplín, včetně  samostatných rybářských závodů.

S místní organizací Českého rybářského svazu v Nýrsku pořádáme pro děti 1x ročně dětské rybářské závody  zvané Chudenínský kapr, kterých se zúčastňují i děti ze sousedního Německa, kde má naše organizace partnerský vztah s rybářskou organizací Eschlkam.