Jdi na obsah Jdi na menu

O nás

Naše MO patří se svými cca 420 dospělými členy spíše k menším organizacím západočeského regionu. Z pohledu hospodářského je však jedna z nejvýznamnějších v západních Čechách o čemž svědčí níže uvedená produkce ryb určených pro zarybňování revírů. Místní organizace Nýrsko na základě pověření Územního svazu hospodaří na revírech Chodská Úhlava 1, Úhlava 8, Úhlava 10, Řezenský potok 1. Dále pro svoje členy zajišťuje rybolov na rybníce Bystřice.

Násadové ryby pro tyto a další revíry zajišťuje na následujících hospodářstvích CZ 32043370 Líheň a pstruhařství Milence a CZ 32043361 rybníky (Chudenín I a II, Bystřice ostrovní a za ostrovem).

Něco málo z historie

Historie MO ČRS Nýrsko se začíná odvíjet v roce 1945 po skončení druhé světové války, kdy skupina několika nýrských rybářů zakládá rybářský spolek a začíná rybařit a hospodařit na Úhlavě od Bystřice až k Černému jezeru. A jak už to tak bývá neobešly se začátky bez pošťuchování se sousedy o přesné vymezení hranic rybářských revírů. V tomto směru proběhlo mnoho jednání a padlo několik rozhodnutí. Od 1.6. 1949 přidávají nýrští rybáři ke svým revírům Chodskou Úhlavu, na které hospodaří až do roku 1951. V tomto roce je jim opět odebrána a výkonem rybářského práva je pověřen klatovský spolek, který na ní hospodaří až do roku 1959 kdy dochází k novému a již definitivnímu přerozdělení revírů, které vydrželo až do současnosti. Mezitím do rybářského spolku přistupovali další členové a po deseti letech života spolku dosáhl jejich počet 37 a bylo vydáno 25 ročních, 5 měsíčních a 7 týdenních povolenek.

Na začátku 60. let se rybářská organizace charakterizuje velkým množstvím brigádnických hodin věnovaných především opravě hrází, výstavbě jezů a čapů. I přes vysoké pracovní úsilí zbýval rybářům čas na vlastní rybolov o čemž svědčí vykázané úlovky za rok 1962 v počtu: 6616 pstruhů obecných, 149 lipanů a 303 kaprů. O takových úlovcích se nám dnes může jen zdát. V průběhu šedesátých let je budována a v roce 1969 uvedena do provozu přehrada nad Nýrskem, která nenávratně ovlivnila podobu řeky Úhlavy, a to ochlazováním řeky v důsledku vypouštění spodní vody, kolísáním průtoků a v neposlední řadě několika otravami v průběhu stavby. To vše mělo za následek postupné snižování úlovků lososovitých ryb.
S nástupem sedmdesátých let jsou provedeny politické prověrky a na základě jejich výsledků je vytvořen nový „politicky spolehlivý“ výbor. Nadšení soudruhů nevydrželo ani rok a do činnosti organizace se znovu zapojují již osvědčení funkcionáři. V roce 1971 je pořádán první rybářský ples.

Chod organizace zajišťuje 11 členný výbor zvolený členskou schůzí. Na jejich činnost dohlíží a kárným orgánem prvního stupně je 5 členná dozorčí komise. O ochranu revírů se stará Rybářská stráž.

(viz kontakty www.crsnyrsko.estranky.cz/clanky/kontakty)