Jdi na obsah Jdi na menu

Změny - Vyhláška 292/2023

Vyhláška č. 292/2023 Sb. k zákonu o rybářství zveřejněna ve Sbírce zákonů – co rybáře čeká v příštím roce

Vyhláška 292/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, byla zveřejněna ve Sbírce zákonů. Účinnost vyhlášky 292/2023 Sb. je stanovena od 1. 1. 2024.

Hlavní změny pro běžné rybáře od 1. 1. 2024 budou tyto:

  • Amur bílý byl zařazen mezi vyjmenované druhy ryb. Přisvojené ryby osoba provádějící lov v mimopstruhovém rybářském revíru zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, název nebo číslo rybářského revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojený úlovek kapra obecného, amura bílého, štiky obecné, candáta obecného, bolena dravého, sumce velkého a ryb lososovitých zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení.
  • Po přisvojení „ostatních druhů ryb“ bude nutné zapisovat bezprostředně druh ryby. V případě přisvojení ostatních druhů ryb zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po ulovení pouze druh ryby; počet kusů a celkovou hmotnost zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.
  • V pstruhovém rybářském revíru bude povolen lov přívlačí od 16. 4. do 30. 11. V období od 1. září do 30. listopadu smí být nástraha opatřena pouze jedním jednoháčkem.
  • Do denních limitů počtu kusů a hmotnosti přisvojených ryb se nezahrnují karas stříbřitý, hlaváčovití (Gobiidae), sumečci (Ictaluridae) a invazní nepůvodní druhy na unijním seznamu.
  • Lov hlubinnou přívlačí je lov z pohybujícího se plavidla poháněného lidskou silou s použitím 1 udice, při němž je 1 nástraha tažena v jakékoliv hloubce vody; jiná udice není nastražena.
  • Zrušení terminologie Lov na umělou mušku. Nově se používá pouze Lov muškařením.

Podrobnější informace můžete najít zde.